Zahtjev za prijem u Dom

Kako podnijeti zahtjev za prijem u Dom Vizjak


Dokumenti koji se moraju priložiti za razmatranje Zahtjeva za smještaj i prijem u ustanovu:
  • Zahtjev za smještaj od nadležnog centra za socijalnu skrb
  • Rješenje o smještaju kojim je reguliran način plaćanja
  • Socijalna anamneza
  • Preslika važnije zdravstvene dokumentacije (ne starije od 6 mjeseci)
  • Rodni list
  • Domovnica
  • Potvrdu o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj (potvrda o prebivalištu)
  • Preslika: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • Rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti i rješenje o stavljanju pod skrbništvo (ili pismeni pristanak na smještaj)

O prijemu u Dom odlučuje Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika.

Svi zainteresirani mogu obići ustanovu radnim danom u vremenu od 09.00-14.00 sati.

Za sve informacije o prijemu u Dom obratite se na naše kontakte:

Tel: 048/221-951

Mob: 099/2126-155

Fax: 048/221-950

dvizjak@inet.hr

Trebate više informacije?
Pošaljite nam upit


Pošaljite upit